Værnes kirke

En av Stjørdals mest kjente kulturskatter er Værnes kirke; en steinkirke i romansk stil, reist en gang på 1100-tallet (med stor sannsynlighet rundt år 1140). Kirken ligger rett øst for Værnes flyplass, vegg-i-vegg med Stjørdal museum Værnes, og er en av de eldste bevarte steinbygningene i Norge.

Skipet i kirken er rektangulært. I århundrene etter kirkebygget sto ferdig, har det blitt gjort endringer på fasaden. Tidlig på 1200-tallet ble det bygd et klokketårn på vestsiden av skipet. Rundt 200 år senere ble det lagt til et sakristi, før man på 1600-tallet utvidet korbuen. Kirken har ikke inngang gjennom tårnet. Det er i stedet en inngang på sørmuren og en på nordmuren.

 

ET EKSEPSJONELT TAK

Det mest spesielle med Værnes kirke er taket og takstolene, som er over 800 år gammelt. Det har et spenn på cirka 11 meter og har blitt brukt som inspirasjonskilde til rekonstruksjon av tak andre steder i Skandinavia, slik som tverrskipet i Nidarosdomen.

På hver takstol er det skåret ut groteske hoder som sitter på enden. Slike hoder er brukt i flere av middelalderkirkene i Midt-Norge, men det er kun i Værnes kirke at de er bevart som en del av den opprinnelige takstolen. Noen av hodene forestiller dyr, mens andre rekker tunge og smiler hånlig.

«VÆRNESSTOLEN»

I to etasjer på nordsiden av koret står «Værnesstolen», satt opp av Georg Christian von Schultz i 1685. Etter reformasjonen ble da vanlig at folk av høy status laget sine egne flotte «stoler» for seg og sin familie, og von Schultz sørget for at han stol fikk en egen inngang utenfra og inn i kriken. «Værnesstolen» har utskåret rankedekor og bildemotiver fra Det nye testamentet. Den er regnet for å være et av de fineste barokkarbeider som fortsatt er bevart i Trøndelag, og man mener den er laget av treskjæreren Markus Gram.

Etter direkte ønske fra kong Karl XV i 1868, ble stolen flyttet til Ulriksdal slott utenfor Stockholm. Der sto den før den ble flyttet til Nordiska Museet og lagret. I 1963, etter en omfattende innsats av blant annet Jon Leirfall, var «Værnesstolen» tilbake der den hørte hjemme i Værnes kirke.

HVA SKAL DU SE ETTER NÅR DU STÅR UTENFOR KIRKEN?

Det er flere elementer som er særskilte for Værnes kirke. Over den nordre inngangen finner du et kor og en løvefigur. Dette er forslått å være et symbol på Kristi seier over lidelse og død. Videre er det også et mannshode over inngangen som det er få forslag på hva skal forestille.

På korveggen mot øst er det et lite vindu som mest sannsynlig stammer fra Værnes kirkes barndom. Det er laget på en måte som gjør at det slipper inn de første solstrålene i sommermånedene. På samme veggen er det også spor etter det som mest sannsynlig er det første klokkeopphenget på kirken, i form av fem små hull.

Går man forbi veggen mot sør, legger man fort merke til en løvefigur. Denne kalles «Værnesløven» og er unik i den norske middelalderkunsten. Løven er like gammel som kirken og skal symbolisere det onde som er rundt oss.

BESØKE VÆRNES KIRKE?

Stjørdal museum Værnes arrangerer jevnlig omvisninger i og rundt Værnes kirke. For å få mer informasjon om omvisninger og guidete turer, følg denne lenken: https://stjordalmuseum.no/

Værnes_kirke.jpg

FOTO: Hallvor Lillebo