top of page

Trykksaker og publikasjoner

En del av vårt formidlingsarbeid dreier seg om å gi ut trykksaker. I 2019 ga vi ut våre to første publikasjoner, og vi har som mål å gi ut minst en trykksak i året. Vi velger ofte et tema det er skrevet lite om lokalt. Vi vil ikke konkurrere med historielagene om "kunder", men vil være et supplement til deres arbeid. Intensjonen med trykksakene våre er den samme som med våre foredrag (og forsåvidt denne nettsiden): Skape interesse for lokalhistorie og gjøre historien tilgjengelig for alle. 

Vi gir hovedsaklig ut våre publikasjoner i hefteform. Årsaken er enkel: å trykke bøker er veldig kostbart og krever en økonomisk "buffer", noe vår dugnadsgruppe ikke sitter på. Intensjonen vår er ikke å tjene penger på arbeidet vårt og vi har ingen inntekt på heftene. De blir trykt opp i et relativt beskjedent opplag og selges så og si for kost.

Nedenfor ser du en liste med våre publikasjoner. Listen er dynamisk og oppdateres etter hvert som vi gir ut nye publikasjoner. 

2019:

 

Opp av jorda (utsolgt)

Heftet tar for seg noen av våre mest spennende funn fra 2017 og 2018, blant annet bronsealderfunnet i Hegra. I heftet vil leseren blant annet få innsyn i hvordan vi jobber, lover og retningslinjer for metallsøking og ikke minst våre funn og forståelsen av dem. 

Pris: 100,-

Husby i Stjørdal

Heftet tar for seg historien til Husby-terrassen i Stjørdal fra den første bosettingen for over 3000 år siden og frem til i dag. I heftet vil leseren få innsyn i blant annet arkeologiske undersøkelser, funn vi har gjort, Husby som knutepunkt for ferdsel og Stjørdalselvas betydning for aktivitet på terrassen.

Pris: 150,-

2020:

Oldtidens prydgjenstander - Gullversjon

Heftet er det første i serien om noen av Trøndelags flotteste gjenstandsfunn, og tar hovedsaklig for seg gjenstander av gull. Vi har gjort en utvalg på 20 funn som presenteres i hver trykksak, både med tekst og bilder. Funnene har en geografisk spredning og heftet inneholder blant annet Dalemsfunnet, betalingsgullet fra Skaun og brakteaten fra Jøa.

Pris: 150,-

Hegrafunnet - et av norgeshistoriens største bronsealderfunn

Heftet ble produsert til utstillingen av Hegrafunnet i Hegra, som ble gjennomført i mars 2020. Det tar for seg vår funnhistorie, fra første gjenstand dukket opp en januardag i 2017 og frem til arkeologisk utgraving i oktober samme år. Vi har også skrevet om forskningen som er gjort på NTNU Vitenskapsmuseet i etterkant.

Pris: 150,-

Stjørdal i historien

November 2020 ferdigstilte vi vårt første fullverdige bokprosjekt, "Stjørdal i historien". Boken er en antologi, hvor vi har fått med oss 10 medforfattere til å skrive et populærvitenskapelig, lettfordøyelig verk på 220 sider som tar for seg 18 steder, personer eller hendelser som har vært viktig for Stjørdals-historien.

Pris: 300,-

Opp av jorda.jpg
Forside.jpg
Forside.jpg
Forside.jpg
Forside.jpg
bottom of page