top of page
Logoforslag2.png

På våren 2019 la vi planene for et bronsealdersenter i Hegra. I flere tiår har det blitt jobbet for et nytt museum i bygda, uten at man har fått satt planene til livs. Sammen med samarbeidspartnere fra NTNU Vitenskapsmuseet, illustratører og malere, samt lokalt næringsliv, åpnet vi Hegra bronsealdersenter på Hegra museum - Den gamle skole, 3. juli 2021. Selv om senteret i dag er en fullverdig opplevelse, jobber vi kontinuerlig med videreutvikling av senteret.

Bilder kommer.jpg
Bilder kommer.jpg
Bilder kommer.jpg
Bilder kommer.jpg
bottom of page