• Metalldetektorbrødrene

Vi har fått oss en hjemmeside!

Da er vi endelig kommet oss på internett. Siden vil jevnlig oppdateres med det vi finner og andre spennende saker omhandlende historie. Har du lyst til å se mer, anbefaler vi deg å like vår Facebook-side. Den finner du på www.facebook.com/detektorbrodrene.


Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt