• Metalldetektorbrødrene

Utstilling av Hegrafunnet

Etter lengre tids dialog med NTNU Vitenskapsmuseet, har vi endelig fått logistikken på plass; Hegrafunnet - vårt bronsealderfunn fra 2017 - kommer på utstilling på Hegra museum - Den gamle skole. Tirsdag 10.mars vil man endelig få se de 40 gjenstandene i hjemtraktene. Utstillingen varer fra 16:00-20:00 og vi håper flest mulig har lyst til å beskue de flotte funnene som alle er over 2500 år gamle.


Arrangementet er gratis og gjennomføres i samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet, Metalldetektorbrødrene og Hegra historielag.


Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt