top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Tanker etter utstillingen av Hegrafunnet

Nå sitter vi her og reflekterer over dagen som har gått, og vi kan trygt konkludere med et vellykket arrangement. Det har vært svært mange innom, stilt spørsmål, tittet og lyttet ivrig. Takk til dere alle!


Tusen takk til NTNU Vitenskapsmuseet, med Merete og Ellen i spissen, for at dere så dere råd til å bruke ettermiddagen/kvelden på Hegra. Vi vil også takke Hegra historielag for at dere sørget for den praktiske gjennomføringen og bevertningen.


10.mars 2020 vil være en dag vi husker lenge!


bottom of page