• Metalldetektorbrødrene

Tanker etter utstillingen av Hegrafunnet

Nå sitter vi her og reflekterer over dagen som har gått, og vi kan trygt konkludere med et vellykket arrangement. Det har vært svært mange innom, stilt spørsmål, tittet og lyttet ivrig. Takk til dere alle!


Tusen takk til NTNU Vitenskapsmuseet, med Merete og Ellen i spissen, for at dere så dere råd til å bruke ettermiddagen/kvelden på Hegra. Vi vil også takke Hegra historielag for at dere sørget for den praktiske gjennomføringen og bevertningen.


10.mars 2020 vil være en dag vi husker lenge!


Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt