top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Steinvikholm slott

Updated: Dec 5, 2019

Steinvikholmen er Skatval i Stjørdals nest største øy, og huser et slott fra middelalderen – Steinvikholm slott. Slottet ble begynt bygget i 1524 under erkebiskop Olav Engelbrektsson, og sto ferdig allerede åtte år senere. Det var tenkt brukt som tilfluktssted for erkebiskopen mens han var i konflikt med kong Christian III. Steinvikholm slott var den katolske kirkens siste skanse i Norge, og ble bygd som et moderne forsvarsbygg i datiden.


Slottet ble forbundet med fastlandet av en bro. For å komme seg inn på holmen måtte man passere fire porter. Synet som møtte de besøkende må ha vært et praktfullt: Slottet var nesten kvadratisk, med diagonaltstilte, runde kanontårn. I ytre mål var slottet 52,5 x 50 meter og dekket omtrent halvparten av det tilgjengelige arealet på holmen. Videre ville det vært minst to etasjer høyt, og hatt kjellere i den nordvestre delen.


Etter reformasjonen ble erkebiskopen nødt til å flykte landet. I et brev fra mars 1537, listet Olav Engelbrektsson opp hvem som skulle bli igjen på slottet når han forlot landet. 110 menn ble satt til å være igjen, mens flukten ble gjennomført i april samme år. Det hadde blitt lagret godt med forsyninger som skulle komme til nytte ved en eventuell beleiring av slottet, men det måtte likevel oppgis på grunn av vannmangel.


OLAVSSKRINETS SISTE DAGER

En av Trøndelags mest myteomspunnede gjenstander, Olavsskrinet, skal ha ligget på Steinvikholmen. I dag mener man at skrinet ble fullstendig ødelagt av danske styrker på på slottet i 1540 eller 1542. Delene av verdi ble tatt med til København, deriblant krystallsteinene som omkranset skrinet. Kun trekisten med liket av Olav den hellige fikk stå igjen på holmen da de danske styrkene dro.


STEINVIKHOLMEN I DAG

I 1894 kjøpe Fortidsminneforeningen Steinvikholmen. Frem til år 1900 ble det gravd ut og konservert til det vi ser i dag. Fortidsminneforeningen legger opp mange forskjellige aktiviteter på holmen gjennom året, slik som «Sommer på Steinvikholm», DKS-tilbud til barn, omvisninger og utleie til mindre arrangementer. Du kan lese mer om foreningens arbeid ved å følge denne lenken: https://www.fortidsminneforeningen.no/vare-eiendommer/steinvikholm-slott


FOTO: Hallvor Lillebo

bottom of page