• Metalldetektorbrødrene

Stadig nytt stoff

Updated: Dec 5, 2019

Rom ble ikke bygget på en dag. Det samme gjelder siden vår, men vi legger stadig ut ny, spennende informasjon til deg som leser. Som du ser av menyen har vi laget en fane som heter "Lokalhistorie". Der vil du kunne lese om de største (og mest kjente?) kulturminnene og -stedene vi har i Stjørdal. Denne siden vil være under kontinuerlig utvikling og det vil til stadighet komme til ny tekst og bilder. Til nå har vi lagt ut fakta og informasjon om Husby, Hegra festning, Leirfallfeltet, Værnes kirke og Steinvikholm slott.


Om du sitter på interessante bilder eller informasjon om det vi skriver om; ta kontakt via kontaktfanen. Vi har et mål om å gjøre siden her til en liten gullgruve av lokalhistorie, og den skal gagne alle, fra den historieinteresserte til skoleelever. Ditt bidrag kan supplere dette arbeidet.


OG SELVSAGT: Dette skal være gratis tilgjengelig stoff for alle som ønsker å lese mer om den rike forhistorien til Stjørdal og omheng!


Kart over Stjørdalsområdet fra 1704 (© Kartverket).

Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt