• Metalldetektorbrødrene

Skatval krigshistoriske museum

Skatval krigshistoriske museum er et privateid museum som ligger i Håmmårsbukta friluftsområde på Skatval. Museet ligger inne på det tidligere ammunisjonslageret for Trøndelag Sjøforsvarsdistrikt, Steinvik lager. Museet eies og drives av Gunnar Bremset, som gjør en formidabel jobb med å presentere krigshistorien fra området.

Skatval Krigshistoriske museum ønsker å formidle norsk militærhistorie med hovedvekt på andre verdenskrig. Det vil gi både lokale besøkende og tilreisende et lærerikt og omfattende innblikk i lokal okkupasjonshistorie. Museet har en innholdsrik samling av både små og store gjenstander, uniformer, dokumenter og bilder som illustrerer og konkretiserer aktiviteter og drama som foregikk i området rundt indre del av Trondheimsfjorden og spesielt Åsenfjord under andre verdenskrig. Det tyske slagskipet Tirpitz lå fortøyd like i nærheten, og nesten hele den tyske marineflåte lå her i en lengre periode. Royal Air Force (RAF) sine forsøk på å utslette marineflåten, og okkupasjonsmaktens anstrengelser for å forsvare sitt okkuperte territorium, har satt sine spor i form av mange etablerte forsvarsanlegg, mengder av etterlatt utstyr og gjenstander, dramatiske historier og minner.

Du finner museet inne i en av bunkerne som ble bygget av den tyske okkupasjonsmakten, og lokalet i seg selv gir en autentisk atmosfære og spesiell opplevelse for de besøkende.


For å finne ut mer om Skatval krigshistoriske museum og dets åpningstider, sjekk ut https://www.facebook.com/Skatval-Krigshistoriske-Museum-426882890847369/.

Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt