top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Skålvekten fra Moksnes søndre

I 1931 ble gravfeltet på Moksnes i Stjørdal undersøkt. Undersøkelsen avdekket minst 21 hauger, men det er sannsynlig at det har vært flere. I årene før undersøkelsen leverte nemlig Thomas Hegseth inn flere funn, slik som tveegget sverd og spydspiss, til museet.


En av funnene fra undersøkelsen i 1931 var denne delen av en skålvekt i bronse. I eiringen fant man små rester av tre, tøy og fjær bevart. Graven skålvekten sies å ha blitt funnet i, skal ha tilhørt en mann fra vikingtiden, og den var "åpenbart" en båtgrav.


For oss som har gjort så mye handelsrelaterte funn på Husby, er det ekstra morsomt at det har blitt hauglagt en (sannsynlig) handelsmann på flaten nedenfor. Vi har også gjort funn av flere skålvektfragmenter og ikke minst flere titalls vektlodd i det samme området.

Foto: Åge Hojem/NTNU Vitenskapsmuseet

bottom of page