top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Seletøysbeslag/smykke fra Agdenes

Sommeren 2016 fant Roy Skogvold et flott seletøysbeslag på Agdenes under metallsøking. Beslaget er keltisk i stilen og har spor av forgylling. Motivet på beslaget er en fuglefigur med to stiliserte fisker med halene i kryss over hverandre på hver sin vinge. Det er datert til vikingtiden.


Dekorasjonen tyder på at det er laget i Irland en gang på 700- eller 800-tallet. Opprinnelig har det vært et seletøysbeslag, men det er omgjort til en spenne etter å ha kommet til Norge. Irske beslag var populære blant de norske vikingene i starten av vikingtiden. De ble ansett som flotte gaver til husfruene som ventet i hjemlandet, og når hun døde, fikk hun det med i graven. Nesten alle norske funn av irske beslag fra vikingtiden er gjort i kvinnegraver.


Smykket/seletøysbeslaget fra Agdenes lå ikke i sin opprinnelige kontekst, men i dyrkamark. Pløying og annen jordbruksaktivitet har dermed forstyrret graven, og når Skogvold fant beslaget var det svært utsatt for ødeleggelse av plog, sprøytemidler og oksygen. Dette er styrken til metallsøking som hobby, og viser at hobbyarkeologer i enkelte sammenhenger kan være nøkkelbrikker for å skape ny kunnskap om vår forhistorie.

Foto: Åge Hojem/NTNU Vitenskapsmuseet.

bottom of page