top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Sandfærhus

På Stjørdal, rett sør for Værnes flyplass ligger Sandfærhus. Her har det siden tidenes morgen vært ferjested, med skysstasjon og gjestegiveri. Nærheten til Værnes (ikke flyplassen, men høvdinggården i jernalderen, og senere storgård), gjorde Sandfærhus meget viktig. En kan se for seg at vikingskipene ble fortøyd der, og folk ble transportert over elva med mindre ferjer hvis de skulle sørover eller nordover. I dag står «Ferjemannsstua» på sørsiden av elva ved Sandfærhus, på Hell.


På Sandfærhus renner Stjørdalselva rolig og stille. Her var det ypperlig med ferjested for transporten nord-sør gjennom Stjørdal. Et gjestegiveri her måtte være en lønnsom geskjeft. Ferjestedet var i drift helt fram til 1856, og driverne av gjestegiveriet og skysstasjonen var nok holdne karer.


Rundt 1730 ble Sandfærhus også tingplass, der saker, skatter og forretninger ble ordnet. Det står i Tingsprotokollen i 1732 at driveren av gjestegiveriet ikke fikk skjenke noen til drukkenskap og tumulter så lenge tinget varer. Han måtte «vedtage en Bod på 5 rdlr for hver drucken person som han ikke ved ankomsten til Thingstedet har anmeldt som beskiænket. Men når Thinget er til ende med sager, skatter og Forretninger da at måtte selge til enhver såmeget de behager».


Det gikk ikke alltid rolig for seg på disse tingmøtene, og det var ville slagsmål både under og etter møtene. Det ble etter hvert slik at tingmøtene ble flyttet til en annen gård, Moksnes, i 1746.


I moderne tid er fortsatt Sandfærhus en viktig skysstasjon i form av Værnes flyplass, som tar folk noe lengre enn over elva. Det sies at det fortsatt skal finnes stolper ved elvebredden som viser hvor båtene ble fortøyd, men dette kan ikke vi bekrefte.

(Foto tatt i 1909)

bottom of page