• Metalldetektorbrødrene

Søketur, tirsdag 24.mars

I ettermiddag kom vi oss ut og luftet oss en tur. Området vi søkte på har gitt mye funn tidligere,

og vi gleder oss til vårens pløying. 11'C vitner om at våren nærmer seg. Her ser dere noen av funnene fra turen.

Blant funnene var det en perle, vektlodd, hjertesprette, knapper, blyplomber, en god del mynt, muskettkuler, foldekniv og bjellefragmenter. Ikke de helt store funnene med andre ord, men uansett godt å komme seg ut i frisk luft.


Vi er usikre på dateringen på perlen og det må vi komme tilbake til.


Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt