top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Søketur, lørdag 22.februar

Joakim fikk ikke til å være med på gårsdagens tur, men dro i stedet ut en tur i dag. Han var på en gård vi har søkt på de siste tre årene, men som aldri slutter å levere funn. Det ble ingen oldtidsfunn denne søketuren, men det ble flere mynter, knapper, blyplomber og annet småtteri. Høydepunktet på turen var en 2-skilling fra 1677. På den tiden var Christian V konge av Danmark-Norge. Han innførte i 1671 en ny adelsklasse: greve- og friherrestanden. Uansett stand kunne enhver som var i besittelse av en tilstrekkelig mengde jord, skaffe seg en grevetittel. Kanskje bodde det en selverklært herre på gården hvor mynten ble funnet?


bottom of page