• Metalldetektorbrødrene

Søketur, lørdag 22.februar

Joakim fikk ikke til å være med på gårsdagens tur, men dro i stedet ut en tur i dag. Han var på en gård vi har søkt på de siste tre årene, men som aldri slutter å levere funn. Det ble ingen oldtidsfunn denne søketuren, men det ble flere mynter, knapper, blyplomber og annet småtteri. Høydepunktet på turen var en 2-skilling fra 1677. På den tiden var Christian V konge av Danmark-Norge. Han innførte i 1671 en ny adelsklasse: greve- og friherrestanden. Uansett stand kunne enhver som var i besittelse av en tilstrekkelig mengde jord, skaffe seg en grevetittel. Kanskje bodde det en selverklært herre på gården hvor mynten ble funnet?


Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt