• Metalldetektorbrødrene

Søketur, fredag 21.februar

Håkon og Preben dro ut på en liten søketur i går, hvor de skulle ta en kjapp sjekk av en ny gård vi har begynt å søke på. Dessverre er det varierende tele enda, noe som ikke er så rart årstiden tatt i betraktning. Det ble mye av de vanlige funnene, men det dukket opp en spennende sak: en insulær gjenstand fra vikingtid/merovingertid. Denne har med stor sannsynlighet blitt med tilbake til Stjørdal som plyndringsgods fra de Britiske øyer. Det var Håkon som var den heldige finneren og det betyr at vi alle fire har funnet insulære-/irske gjenstander i dette området. Mon tro om det var mye krigerske folk her i traktene for 1200 år siden?


Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt