• Metalldetektorbrødrene

Ringbrynjen fra Stjørdal

Enhver kriger med respekt for seg selv (og kjøpekraft), burde bekle seg med en ringbrynje. En ringbrynje er en form for rustning. Den er laget av små metallringer som er lenket inn i hverandre. Opprinnelig ble brynjene laget av jernringer som ble festet på en skjorte av stoff eller lær, men senere ble de laget uten underlag.


Denne ringbrynjen ble funnet på Stjørdal og levert inn tidlig på 1900-tallet. Det er usikkert hvor nøyaktig på Stjørdal den er funnet og man mangler konteksten for funnet. Den er laget for en voksen mann og består av fint nittede jernringer. I det ene hjørnet har ringbrynjen et trekantet jernstykke fastklinket med jernnagler. Naglene har store, flate hoder på baksiden.


Ringbrynjen fra Stjørdal er ikke periodebestemt, men er mistenkt av Jon Leirfall for å være fra siste del av jernalderen (vikingtiden).

Foto: Ole Bjørn Pedersen/NTNU Vitenskapsmuseet

Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt