top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Prelatring fra gulvet på Værnes kirke

Under restaurering av kirkegulvet i Værnes kirke på 1960-tallet, dukket det blant annet opp en forgylt fingerring av sølv under det gamle gulvet. Ringen (T18240) var smal og hadde en påsatt hatteformet knapp, som nederst var prydet med en rekke vertikalstreker. Strekene er avgrenset oventil av to horisontale linjer. På toppen har knappen en enkel korsliknende figur.


Ringen har i ettertiden blitt definert som en prelatring (en geistlig ring) og sagt å være unik. Dateringen er usikker, men man har mistenkt den for å være fra overgangen mellom 11- og 1200-tallet. Det samme gjelder ringens geografiske opphav. Det har blitt foreslått at den slekter på geistlige ringer fra Sør-Europa, men dette er ikke endelig bekreftet.


Under metallsøk på Husby i 2017, fant vi en ring som kan sies å være tvillingen til den unike ringen fra Værnes kirke. Den har mye av den samme dekoren og knappen med kors på toppen. Hvordan ringen har havnet på Husby i utgangspunktet er usikkert, men Husby har vært et sentralt knutepunkt i Stjørdal og det har vært stor gjennomfart og aktivitet på området.


Ringen vi fant er enda ikke registrert på universitets-museenes samlingsportal, Unimus. Vi håper den snart finner veien dit, men har full forståelse for den store mengden innleveringer både fylkesarkeolog og forvaltningsmuseum (i vårt tilfelle Vitenskapsmuseet i Trondheim) har å registrere.


Funnet av ringen i 2017 er et godt eksempel på hvordan gjenstandsfunn med metallsøker kan bidra til mer kunnskap om tidligere funn og kontekster.

Ringen i hjørnet er vårt funn fra Husby. Hovedbildet er av ringen fra Værnes kirke. Foto: Åge Hojem/NTNU Vitenskapsmuseet.

bottom of page