• Metalldetektorbrødrene

Påsyingsbeslag i sølv fra Aadalen

Noen ganger finner vi gjenstander vi er usikre på hva de opprinnelig har vært brukt til. Dette beslaget er et eksempel på det. Det ble funnet i 2017 og vi mistenkte at det kunne være et pilegrimsmerke av noe slag, dog uten at vi fant noen referanse på det. Forrige uke fikk vi tilbakemelding fra Vitenskapsmuseet på gjenstanden, og på bildet under ser dere nærmere hva museet mener om beslaget.


Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt