• Metalldetektorbrødrene

Nytt hefte: "Husby i Stjørdal"

Navnet Husby/Huseby har fascinert historikere gjennom lange tider. På Stjørdal har vi to gårder med dette navnet. Vi har skrevet og fått produsert et hefte om Husby på Stjørdal, som tar for seg stedets rike historie. Historien går over 3000 år tilbake og gjennom heftet følger du denne historien kronologisk, helt frem til vår egen tid.


Prisen på heftet er 150,- (+ evt. frakt).

Interessert i å skaffe deg et eksemplar? Bruk kontakt-knappen her på siden.


Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt