• Metalldetektorbrødrene

Nye tekster lagt ut!

Under "lokalhistorie-fanen" vil du nå finne tekst og bilde av og om Værnes kirke og Leirfallfeltet. Begge stedene har nok historie til å skrive en flerbindssaga, men vi har trukket ut det vi mener er mest relevant.


God lesing :-)


(FOTO: Hallvor Lillebo)


Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt