• Metalldetektorbrødrene

Ny trykksak: "Oldtidens prydgjenstander - gullversjon"

Vi har kommet i mål med vår nyeste trykksak. "Oldtidens prydgjenstander - gullversjon" er det første heftet i en serie på fem, og tar for seg flotte gjenstander funnet i Trøndelag. Det ligger i navnet, men gullversjonen viser frem 20 av de flotteste gullgjenstandene fra fylket, fra Dalemsfunnet til gullgubbene fra Mære.


Vi har en ambisjon om å produsere ytterligere fire hefter i serien i løpet av 2020. De vil ta for seg gjenstander av andre metaller, glass og stein.


Gullversjonen vil selges for 100,- og salget starter når vi har fått heftene fra trykkeriet. Nærmere informasjon får du på vår Facebook-side.


Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt