• Metalldetektorbrødrene

Møte med kultursjefen

Vi har i dag vært på møte med kultursjef i Stjørdal kommune, Jarle Førde. Der snakket vi om hva vi jobber med og planer vi har i tiden fremover. Det var et konstruktivt møte hvor vi er skjønt enige om at vi skal spille ball videre med tanke på Stjørdals-historien.


Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt