top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Leirkaret i «Kongshaugen»

Midt på 1900-tallet gjennomførte Odd Ertsaas arkeologiske undersøkelser i den såkalte «Kongshaugen» i Stjørdal. Den ligger lengst vest på platået som i dag kalles nettopp for Kongshaugan. Undersøkelsen ble foretatt med bidrag fra Stjørdal kommune. Haugen hadde en diameter på rundt 20 meter og en høyde på 2,7 meter.


I en forhøyning like sør for haugens sentrum fant Ertsaas en mengde trekullbiter, brente bein og seks spillebrikker. I massen fant han også et fragmentert leirkar. Det var av grovt gods og helt uten ornering (dekor). Det har i ettertid blir restaurert og har en høyde på 24 centimeter. Leirkaret, og gravfunnene som Ertsaas ellers fant, er datert til tidlig romertid. Det vil si at karet er rundt 2000 år gammelt.


Ertsaas bemerket i sin rapport at man hadde opplysninger om at det allerede på midten av 1700-tallet hadde blitt foretatt gravinger i haugen. I tillegg syntes spillebrikkene etter sin form å tilhøre vikingtiden, nesten 1000 år etter den første haugleggingen. Det tyder derfor på at det har blitt foretatt en andre begravelse i haugen og at den derfor har et forhøyet utseende i forhold til det den hadde opprinnelig.

Foto: Ole Bjørn Pedersen/NTNU Vitenskapsmuseet

bottom of page