top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet hadde de spent observert det som skjedde på stedet. Fra 1948 ble arkeologenes arbeid med bergkunsten i Stjørdalen intensivert, da ved at den nytilsatte konservatoren Sverre Marstrander fikk oppdraget med å kartlegge de etter hvert mange feltene med ristninger i dalføret. For Leirfalls del utførte Marstrander undersøkelser i perioden 1965-1967. Han dokumenterte sine funn ved å lage gjengivelser av de ulike ristningene på gjennomsiktig folie. Den store motivrikdommen og komposisjonene på berget må ha gitt Marstrander en overveldende følelse, men som den ordentlige arkeologen han var lot han ikke følelsene påvirke sine beskrivelser. Selve tolkningsarbeidet ble ikke igangsatt før arkeologen Kalle Sognnes begynte å se nærmere på Leirfall i 1980-årene.

bottom of page