top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Karolinernes dødsmarsj – Stormen 12.-14. januar 1719

Marsjen var det svenske forsøket på å ta seg tilbake til hjemlandet over Tydalsfjellene i januar 1719. Svenskekongen Karl XII døde ved Fredriksten festing måneden før og med det ble den store nordiske krigen avsluttet. Kongens fall førte til at general Carl Gustaf Armfeldt forsøkte å lede troppene i Trøndelag tilbake til Sverige, men de ble overrasket av en voldsom storm på ettermiddagen, 12.januar. De svenske soldatene, som var dårlig kledd, hadde ikke mer enn en meter sikt og frøs vold.


For å redde livet slo de leir ved Essandsjøen. På grunn av lite brensel tilgjengelig, ble det besluttet å brenne sleder og geværkolber. Ilden var mager trøst i kulden og over 200 soldater frøs i hjel i løpet av natta.

Stormen vedvarte også den påfølgende dagen. I kaoset ble den svenske styrken skilt fra hverandre. Den største delen av dem kom seg til elva Enan på svensk side og fulgte den videre. På grunn av kulden frøs flere, både soldater og hester, i hjel. Mye av utstyret ble forlatt for å gjøre marsjen raskere.


I perioden 14.-16. januar nådde de overlevende Handöl på svensk side. Totalt kom omkring 2800 frem, mens 3000 lå igjen i fjellet. Bygda kunne ikke forsyne Armfeldts tropper og de måtte derfor gå videre til Duved i Åre. Veien ditt var tøff for utladete og kalde soldater og ytterligere 700 menn døde på veien. General Armfeldts marsj over Tydals-fjellene kostet to tredjedeler av troppenes 6000 soldater livet, og mange av de overlevende fikk varige mén av forfrysningene.

Bilde: A. Lannerbäck

bottom of page