top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Irsk beslag fra Husby, Stjørdal

Rundt fem meter fra et sted man blant annet fant fem spillebrikker av rav i 1932, ble dette beslaget funnet. Funnstedet var et grustak ved melen på det gamle elveleie som går nedenfor Husby på Stjørdal. Det er tidligere også gjort funn av blant annet saum fra en båt i rekke på stedet. Båten antas å ha hatt en lengde på rundt 15 meter og lå på tvers av elveleiet.


Omtrent midt i båtens lengderetning ble det funnet en del store steiner som skjulte noen kantsatte heller. Mellom hellene ble beslaget og flere andre gjenstander funnet. Det er ikke kjent noen gravhaug på stedet, men det synes som om man har med en nedsatt båtgrav å gjøre – ikke ulikt graver fra blant annet Vendelfunnene. Dateringen på graven er satt til første halvdel av 800-tallet.

Foto: Per E. Fredriksen/NTNU Vitenskapsmuseet.


Et annet interessant poeng med Vendel-sammenligningen er at den største gravhaugen i Vendel, "Ottarhaugen", ligger tett inntil vegen som går til et annet sted som heter Husby. Kan tradisjonen ha noe med stedsnavnet å gjøre?

Beslaget er rundt, skjoldbuleformet og av bronse. Det er 10 centimeter i tverrmål og består av en forgylt overside, dekket av ornamenter i irsk stil. Midten på beslaget er opphøyd, mens kragen er gjennomboret med fire diametrale hull. De små hullene som opptrer parvis (to skjult av rust fra små klinknagler) er tolket som opprinnelige, mens de store hullene er tolket å være sekundære. Bakgrunnen for denne tolkningen er at det ikke er tatt hensyn til ornamentikken når de store, sekundære hullene er laget. Det kan bety at beslaget har fått en annen funksjon når det har kommet i hendene til en trøndersk viking.

Når beslaget ble funnet var det dekket av et enkelt lag med ulltøy, som var brettet om kanten og inn på undersiden.

Det beskrevne beslaget er et av etter hvert mange irske/insulære gjenstander som har dukket opp i Husby-området. I tillegg til å ha blitt funnet under utgravinger og arkeologiske undersøkelser, har vi funnet en del av dem med detektor. Uten å overdrive tøffheten til vikingene som bodde i vårt barndomsområde, er det liten tvil om at flere av dem hadde vært på ferd til de britiske øyer. Hvem vet hva de gjorde der…

bottom of page