top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Insulær relieffspenne fra Amalienborg, Ranheim

I Norden kjennes det kun 10 eksemplarer av typen som spennen fra Amalienborg tilhører. Spennene er funnet spredt over et vidt område – fra Laneset i Nord-Norge til Önsvala i Skåne. Ved undersøkelser av jernaldergården Gene i Norrland, ble det funnet støpeformer som viser at slike spenner har vært produsert på gården. Tre spenner av denne typen er også funnet i Mellannorrland. Arkeologer har derfor villet se et mulig opphav for spennetypen i Sverige, og tolket spredningen av de øvrige spennene som et resultat av kontakter mellom Mellannnorrland og disse områdene. Spennen på Amalienborg har da også vært tolket som et mulig spor etter direkte kontakt mellom Gene og Ranheim i folkevandringstid.


bottom of page