• Metalldetektorbrødrene

Insulær relieffspenne fra Amalienborg, Ranheim

I Norden kjennes det kun 10 eksemplarer av typen som spennen fra Amalienborg tilhører. Spennene er funnet spredt over et vidt område – fra Laneset i Nord-Norge til Önsvala i Skåne. Ved undersøkelser av jernaldergården Gene i Norrland, ble det funnet støpeformer som viser at slike spenner har vært produsert på gården. Tre spenner av denne typen er også funnet i Mellannorrland. Arkeologer har derfor villet se et mulig opphav for spennetypen i Sverige, og tolket spredningen av de øvrige spennene som et resultat av kontakter mellom Mellannnorrland og disse områdene. Spennen på Amalienborg har da også vært tolket som et mulig spor etter direkte kontakt mellom Gene og Ranheim i folkevandringstid.


Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt