top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Hosetnåla

På Hoset ligger den tetteste bestanden av gravminner fra yngre jernalder (vikingtid) i Stjørdal. I dag er det etablert en kultursti som slynger seg mellom det rike kulturlandskapet i området.


En liten skatt i en kvinnegrav

Ved en tilfeldighet, under arbeid med en hyttetomt, ble det avdekket en kvinnegrav.. Dette er den yngste graven man kjenner til på Hoset og den er datert til yngre jernalder (vikingtiden). Graven var rikt og inneholdt blant annet to skålspenner av bronse, en jernring, levninger og et irsk korsformet bronsebeslag eller smykke. Smykket har form som en Valknute - et gammelt vergesymbol i mange kulturer, og har fått navnet "Hosetnåla". Den er en av etterhvert mange irske gjenstander funnet på Stjørdal.


FOTO: Ole Bjørn Pedersen/NTNU Vitenskapsmuseet.

bottom of page