• Metalldetektorbrødrene

Hosetnåla

På Hoset ligger den tetteste bestanden av gravminner fra yngre jernalder (vikingtid) i Stjørdal. I dag er det etablert en kultursti som slynger seg mellom det rike kulturlandskapet i området.


En liten skatt i en kvinnegrav

Ved en tilfeldighet, under arbeid med en hyttetomt, ble det avdekket en kvinnegrav.. Dette er den yngste graven man kjenner til på Hoset og den er datert til yngre jernalder (vikingtiden). Graven var rikt og inneholdt blant annet to skålspenner av bronse, en jernring, levninger og et irsk korsformet bronsebeslag eller smykke. Smykket har form som en Valknute - et gammelt vergesymbol i mange kulturer, og har fått navnet "Hosetnåla". Den er en av etterhvert mange irske gjenstander funnet på Stjørdal.


FOTO: Ole Bjørn Pedersen/NTNU Vitenskapsmuseet.

Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt