• Metalldetektorbrødrene

Hengesmykke fra Verdal Østre på Inderøy

På starten av 1870-tallet, under arbeid med ny vei gjennom Hommeldalen, ble det gjort et stort gravfunn. Funnstedet ligger omtrent 500 meter fra gårdstunet på Verdal Østre på Inderøy. På denne tiden var det få regler for hva en skulle gjøre med funn som ble gjort, og derfor havnet de fleste gjenstandene i lommen på arbeiderne. Presten på Inderøy, Schübeler, hadde dog fått nyss i funnet og tok grep. Noen av gjenstandene ble sendt til museet i Oslo, og er der den dag i dag.


Blant de innleverte gjenstandene finner man et hengesmykke. Smykket er datert til sen vikingtid, og må være fra overgangstiden mellom vikingtid og kristen tid. Det er flere kors på det, blant annet et kors som har fått navnet «Verdals-korset». Smykket har også to bronsebrakteater på seg som er dekorert i Jellingstil. Stilen er hovedsakelig rendyrket dyreornamentikk, kjennetegnet av sterkt stiliserte og ofte båndformede dyr avbildet i profil.

Gjenstandene som ble funnet i Hommeldalen lå ikke samlet. Blant annet ble et sverd funnet adskilt fra hengesmykket og ble funnet av andre arbeidere på stedet. Det er sannsynlig at de fleste gjenstandene er fra en grav og det antas at det er en kvinnegrav.


Hengesmykket har fascinert på grunn av sin utforming med blanding av hedenske og kristne elementer. Runebrevet vi har funnet (og som har blitt omtalt tidligere på siden) er litt i samme gaten, da det har to forskjellige uttrykk på samme gjenstanden (gotiske bokstaver og runer).

Foto: Kirsten Helgeland/Kulturhistorisk museum, Oslo

Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt