top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Handelsstedet Huus ved Leksa sitt utløp

«Mellom Lunke kirke og Leksen elv, ligger den plads Huus» (Gerhard Schønning, 1774).

På kart over elva Leksas utløp i Stjørdalselva, finner man stedsnavnet Hus (eldre navn: Huus). Der har det fra uminnelige tider vært et kaianlegg med tilhørende båtnaust. I lang tid var det også mulig å handle varer i landhandelen eller kjøpe seg skjenk på skjenkekroa der. Før 1801 bodde Johan Olsen Huus der. Han hadde eneretten for hele Stjørdalsdalføret til å få selge Tidemanns tobakk.


Hovedveien fra Selbu gikk i flere hundre år ned til Huus, og plassen var hovedsenteret på Hell. Lokale bønder møtte fiskere fra Hitra, Frøya, Ørlandet og fra de andre bygdene i indre og ytre Fosen for handel. Saltfisk ble byttet i korn, mjød, vidje og mastetrær. At det ble hugget mastetrær til seilbåter i Lånkes skoger, er veldokumentert. Kvernsteiner fra Selbu ble også lastet om bord på båter fra kaianlegget på Huus for videre frakt til nær- og fjerntliggende steder. Til Huus kom også embetsmenn fra de omliggende steder som skulle transporteres, enten med hesteskyss eller med båt.

Flere ras, «Monafallene», i 1723, 1807 og 1823, gjorde Stjørdalselva så grunn at det ble ufremkommelig for skutene å komme opp til kaianlegget på Huus. Derfor ble det rund 1820-23 en omlegging hvor man tok i bruk et nytt anlegg ved Hellesberget. I dag står det et hus ved foten av Hellesberget kalt «Fergemannsstuggu». Dette huset er dog flyttet to ganger fra sin opprinnelige posisjon; omkring 1856 da ny vei ble anlagt, og i 1882 da Meråkerbanen ble bygget.


Like ved Stjørdalselvas tidligere utløp på Halsøen, stod det en gammel tingstue eid av Stjørdal Sparebank. Denne tingstua ble opprinnelig brukt som bryggehus på Huus. Den 12.april 1932 ga forstanderskapet i Stjørdal Sparebank sin eiendom «Tinghuset» bort til et fremtidig museum på Stjørdal. Prosessen med nytt museum dro også den gang ut i tid, og når det 25 år senere ble realisert var gaven dessverre glemt. «Tingstua» ble ikke skriftlig benevnt i hverken museets protokoller eller i lokalavisen senere den tiden.

Bildet heter «Tingstua på Halsøen» (Foto: Stjørdal museum Værnes).

bottom of page