top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Gravhaugene på Eidum i Lånke

Navnet Eidum har sine røtter langt tilbake i tid og ble brukt på gårder som ble ryddet i perioden 0-600, etter vår tidsregning. På Eidum i Lånke er det gjort flere arkeologiske funn, blant annet en hakke av stein. Den ble funnet i et eldre skiferbrudd, rundt 200 meter nord for dagens gård. I samme område er det også registrert to gravrøyser, begge nærmest usynlig i terrenget.


Johan Bidtnes har gravd frem to steiner, hvorav den ene er oval og mistenkt for å være en fallosstein. Den er plassert oppe på en av gravhaugene og ville således vært svært synlig for folk som passerte, enten via Stjørdalselva eller til fots. Haugen fallossteinen står på er omtrent 12 meter i diameter og ble innmålt i 2007.


Den andre steinen er mistenkt å være en offerstein. Den er hugget til på minst tre kanter, men virker ikke å være ferdighogd. Steinen ligger i dag ikke på et definerbart kulturminne.


Årlig passerer 10-12.000 mennesker gravhaugene på Eidum, på vei opp trimløypa til «Spigil’n». Neste gang du marsjerer oppover anbefaler vi deg at du stopper opp og ser på informasjonsplakatene Lånke historielag, grunneier og venneforening har satt opp ved haugene. Det er spennende lesing. Vi siterer Lånke Historielag i deres beskrivelse av området: «En ting er i alle fall sikkert, det gjelder å ha med seg øynene og se. Og at Eidum med sin beliggenhet, med sin gode åkerjord, med sjøen og elva, har vært en høvelig storgård med omgivelser som oser av gammel historie, er det ingen tvil om. Gravhauger, røyser og steiner minner om fordoms liv og virke i Eidumsmarka. Gå i terrenget der, nyt den historiske susen som området er omgitt av, tenk på de som før deg har hatt sitt liv og virke i disse omgivelsene. Når en er på slike steder der historia ligger og venter på oss, er det lurt å stoppe opp, la tanker fly og øyne se.»

Foto: Kjell Arnfinn Aune

bottom of page