• Metalldetektorbrødrene

Gravfeltet på Vang

På Vang i Oppdal kommune ligger Norges største gravfelt. Faktisk er feltet ett av Nord-Europas største gravfelt fra jernalderen. Det er registrert over sju hundre gravhauger på stedet, men det er stor sannsynlighet for at det finnes adskillig flere gjemt under flat mark. I flere hundre år ble Vang brukt til begravelser. I vikingtiden ser det ut som haugleggingen nådde sitt toppunkt, og det er spesielt mange graver fra denne perioden.

Arkeologer gravde ut feltet i 1966 og 1967. De oppdaget at alle gravene som ble undersøkt var branngraver. Det betyr at den døde og godset han hadde med seg i graven ble brent før stein og jord ble lagt over.


På tross av spor etter plyndring er feltet godt bevart, og det er blant annet funnet våpen, draktsmykker, skålvekter og andre verdigjenstander i de undersøkte gravene. Flere av gjenstandene viser kontakt med mennesker utenfor landets grenser. Sverd og keltiske smykker og beslag viser blant annet at det har vært en rute mellom Oppdal og Irland i jernalderen. De kan være spor etter plyndring, men også handel. Trøndelag fylkeskommune har laget en film som viser hvordan en av gjenstandene - et keltisk smykke - kan ha havnet på Oppdal. Du ser filmen Vangfeltet: Gjenstanden forteller på denne lenken: http://kulmin.no/gallery/vangfeltet-gjenstanden-forteller/


Feltet ligger i en helling, 2,5 km fra Oppdal sentrum, mellom den gamle bygdevegen og elva Skjørdøla. Oppdalsmuseet tilbyr vandringer med historiefortelling til gravfeltet i sommerhalvåret. Du får mer informasjon om dette på denne lenken:

http://www.oppdalsmuseet.no/oppleve/gravfeltet-pa-vang/


Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt