top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Graven på Fasteraunet

Ved gården Fasteraunet på Skatval ble det i mellomkrigstiden avdekket en kvinnegrav fra vikingtiden, under planering av en bakke nær husene. Når arbeiderne støtte på det første funnet, et drikkehornsbeslag, ble arbeidet stoppet og arkeologer tilkalt. Arkeologene fant ganske raskt graven, hvor veggene var bygd opp med kuppelstein. Den gravlagte hadde opprinnelig blitt lagt i en trekiste, men denne hadde råtnet bort og rommet hadde kollapset.

Den begravde lå med hodet mot sør og hadde fått med seg mye gravgods til etterlivet. Blant annet ble det funnet to skålspenner (bilde 1), hvor den ene var så å si helt bevart. Den andre fra fragmentert. Hun fikk også med seg et beslag med slyngende dyrefigurer (bilde 2). Rundt halsen hadde den døde også et perlesmykke (bilde 3). Dette var ødelagt, men er satt sammen i ettertiden. Bildene av beslaget og perlesmykket er ikke av den beste kvaliteten, dessverre.

Av andre funn i graven på Fasteraunet kan nevnes to stykker av et drikkehorn, en bronsering, synåler, et ufullstendig redskap av sølv, totalt 158 perler, 2 spinnhjul, ulltøy, tre stykker flint og noen fragmenterte jernredskaper. Funnene sier noe om hvordan kvinnen har levd. Hun har tilhørt en familie med ressurser på Skatvalshalvøya. Spesielt mengden perler understreker dette.


(Foto: Ole Bjørn Pedersen/NTNU Vitenskapsmuseet)

bottom of page