top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Godt nyttår!

Årets siste dag gir tid til refleksjoner over året som har gått og ambisjonene for det nye året. 2019 har vært et hektisk år for oss, hvor vi har hatt en finger med i mye. For oss har det vært et svært lærerikt år som har gitt mersmak.


Vi startet året med å slippe vår første trykksak, «Opp av jorda». På tross av stor spenning internt, forsvant heftene som varm kniv i smør og hele opplaget er solgt ut. Mye tid på våren gikk også med til å planlegge/prosjektere aktiviteten ved Hegra museum – Den gamle skole, som vi hadde fått mandat av Hegra historielag til å drive. Målet vårt var å bidra til å øke interessen for museets innhold (og Hegras historie) og vi fikk satt et program som vi i ettertid synes var variert og ble tatt godt imot.


I august satte vi et punktum for våre sommeraktiviteter med å avholde «Festningsfestivalen» på Hegra festning i samarbeid med Hegra festnings venner (HFV). Festivalen var et forsøk på å vise at dalføret vårt ikke er mettet på denne typen arrangementer, spesielt ikke når de har en historisk vri. Hele arrangementet var gratis for både gjestene og utstillerne. På tross av relativt lav markedsføring kom det mange mennesker på festivalen og HFV sin restaurant på festningen satte klar omsetningsrekord. Om det blir en ny festival til neste år vites ikke per dags dato.


Etter mye arbeid utover høsten ble vår andre trykksak, «Husby i Stjørdal», sluppet på starten av desember. Endelig turte vi å prøve oss på å binde sammen arkeologi, metallsøk, stedskunnskap og geologi i en og samme sak. Hvor «Opp av jorda» skulle nå ut i større geografisk utstrekning, var «Husby i Stjørdal» ment for å treffe lokalt.

2019 har også vært et år hvor vi har gjennomført en god del foredrag, blant annet på Stiklestad, Hegra, Stjørdal og flere andre steder. Tusen takk til alle som har møtt opp for å høre på det vi ønsker å formidle!


Vi fikk også på plass vår nye hjemmeside, www.detektorbrodrene.no, mot slutten av året. Denne siden skal vi utvikle videre utover 2020, og vår ambisjon er at den skal tilgjengeliggjøre og spre lokalhistorie fra Trøndelag og spesielt Stjørdal.


HVA SÅ MED 2020?

Vi har store ambisjoner for året som vi nå går inn i, og allerede i januar vil ballen begynne å rulle. Trykksaken «Oldtidens prydgjenstander fra Trøndelag - gullversjon» vil i løpet av måneden bli tilgjengelig. Den vil være det første av fem hefter i en serie som viser fram det flotte som er blitt funnet rundt om i fylket vårt. Ambisjonen er at alle heftene kommer ut i løpet av året.


27.januar blir en spennende dag for oss. For første gang skal vi holde foredrag som vi selv er arrangør på. Vi har leid aulaen på Ole Vig videregående skole og vil ha premiere på vårt nyeste foredrag om Husby. Dette er vi veldig spente på og vi gleder oss til å se hvilken respons vi får av dere. Mer informasjon kommer i nærmeste fremtid.


Vi har igjen takket ja til å jobbe videre med å utvikle Hegra museum – Den gamle skole, hvor vi i 2020 vil ha et ekstra fokus på andre verdenskrig og 80-årsmarkeringen. Opprinnelig hadde vi et ønske om å få etablert et bronsealdersenter på museet som skulle stå klart til sommeren. I juli 2019 sendte vi derfor inn en prosjektplan og søknad om prosjektstøtte til kommunen. Planen omfattet et modulbasert senter, som kunne flyttes ved bygging av et nytt museum. Dessverre fikk vi avslag på søknaden i desember og vi har ikke sett noen andre muligheter enn å legge planen død inntil videre.


Det har vært mye «annet» som har stjålet tiden vår til å søke med metalldetektor i året som har gått. I 2020 vil vi bruke mer tid med headset på ørene og søkeren i hånda. Det er mange hemmeligheter som fortsatt ligger gjemt på dyrkamarken i Stjørdal, og om vi ikke kommer til bunns i dem, vil vi i det minste bidra til økt kunnskap i form av funn av metallgjenstander.

TUSEN TAKK for at du har fulgt oss i året som har gått. Et riktig godt nyttår til deg og dine!


bottom of page