• Metalldetektorbrødrene

Forgylt høvrebeslag fra Elvran

På Elvran Øvre i Stjørdal kommune, ble denne gjenstanden funnet øverst i jordlaget under arbeid på gården. Det er et høvre - en del av seletøy til hest. Høvret er av forgylt bronse og er halvmåneformet. Det er 12,7 cm lang og er datert til 900-tallet (vikingtid). Høvret er med å understreke et rikt samfunn i området Elvran/Hoset, Ytteråsen I luftlinje er ikke området langt fra Hoset som vi tidligere har omtalt som en stor bosetting i samme periode.


Foto: Kirsten Helgeland/Kulturhistorisk museum


Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt