• Metalldetektorbrødrene

Foredrag om Husby i Stjørdal, mandag 27.januar

For første gang har vi gått til skrittet og arrangere et selvstendig foredrag. Vi har leid aulaen på Ole Vig videregående skole mandag 27.januar, og foredraget starter klokken 19.00.

I løpet av to timer vil vi ta deg med på en reise gjennom 3000 års historie på Husby, fra de første bosetterne og frem til i dag. Historien vil belyses med fortellinger, bilder, kjente- og ukjente funn fra området.

Vi håper at interessen for foredraget er stort og vi gleder oss veldig til denne kvelden. DEL gjerne arrangementet og møt opp!


Pris: 100,- (inkluderer kaffe og kake i pausen).


Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt