top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Fløans flotte sverd

Skatval-halvøya har vært et populært bosted i tusener av år. Nærheten til sjøen, tidlig vår og den fruktbare jorden ga grobunn til et samfunn som kan ha vært tallrikt og mektig. I dag ser vi fortidens spor blant annet i form av gravhauger, som har tett forekomst på hele Skatval.


På Fløan er det funnet mange løse kulturminner som vitner om våre forfedres aktivitet. Med metalldetektorens økte popularitet har funnmengden økt betraktelig. Du vil nå få se to funn gjort på Fløan; det ene med metallsøker og det andre i restene etter en gammel gravrøys. Funnene stammer begge fra jernalderen.


På Fløan Vestre gjorde Are Georg Sarheim i 2017 et flott funn fra merovingertiden. Funnet var en sverdknapp av kobberlegering, med rester av forgylling. Sverdknappen er dekorert med trekantete partier med båndflettet ornamentikk. Sarheim gjorde funnet på dyrkamark, cirka 20 centimeter ned i matjorda.

Foto: Åge Hojem/NTNU Vitenskapsmuseet.


I restene av en mulig gravrøys ved gården Fløan Østre ble det tidlig på 1900-tallet funnet et flott sverdhjalt fra vikingtid. Hjaltet er rikt dekorert, forgylt og med slyngeornamentikk, ikke ulikt det man finner på for eksempel skålspenner fra samme periode. Det er også funnet gjenstander andre steder i landet som har en svært lik ornamentering som sverdhjaltet.


Foto: Terje Masterud Hellan/NTNU Vitenskapsmuseet.


Ut ifra det vi har funnet ut, er det ikke funnet noen flere fragmenter av disse sverdene, men det er funnet flere sverd i mulige graver andre steder på Skatval.
bottom of page