• Metalldetektorbrødrene

Evighetskalenderen fra Hegra

En gang tidlig på 1500-tallet ble det laget en kalender som ble lagt igjen på Hegre i Hegra.

Kalenderen er en såkalt evighetskalender, som betyr at den kan brukes om igjen og om igjen gjennom flere år. Denne typen kalender tok over etter primstaven, og består av helgenavbildninger, gotiske bokstaver og tall. En måtte være belært for å i det hele tatt kunne forstå hvordan den fungerer.


For oss i dag er den et imponerende verk, men etter datidens standarder, spesielt kalendertegnere i Danmark, er evighetskalenderen fra Hegra ganske enkel i uttrykksformen. Jon Leirfall har kommentert at den mest sannsynlig ikke er laget av en "stor kunstner".


Totalt består kalenderen av over tretti folder. I sammenbrettet tilstand er den ikke stort større enn en fyrstikkeske. Fullt utbrettet er kalenderen over 160 cm lang og over 10 cm bred.

Oss bekjent er dette Norges eldste kalender, og den er i dag i magasinet ved NTNU Vitenskapsmuseet. Dit ble den levert tidlig på 1900-tallet av daværende gårdbruker på Hegre Vestre, etter å ha vært på gården i cirka 400 år.


(FOTO: Åge Hojem/NTNU Vitenskapsmuseet)Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt