top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Drikkehornsbeslaget fra Varøya på Nærøy

I Norge er funn av drikkehorn fra De britiske øyer sjeldent. Kun i 19 graver er det funnet drikkehorn – syv av gravene er lokalisert her i Trøndelag. De aller fleste gravene er kvinnegraver fra 800-tallet. Ofte finner man kun bronsebeslagene fra drikkehornene, på grunn av bevaringsforholdene i bakken. Beslagene har forskjellig utseende, men noen av dem som er funnet har munningsbeslag formet som dyrehoder. Det kanskje vakreste eksemplet er fra Varøya på Nærøy.


Drikkehornsbeslaget fra Nærøy er cirka 10 centimeter lang og er fra 800-tallet. Det ble innlevert til Vitenskapsmuseet i Trondheim i 1901, men opplysninger om funnsted, finner osv. har gått tapt. Det sies også at man kunne se rester etter hornet den gangen beslaget ble levert inn, men det er helt borte i dag.


I de gamle nordiske kongesagaene kan man lese at enkelte drikkehorn hadde magiske egenskaper og fikk egne navn. Blant fortellingene står det om et horn som hylte om personen som drakk av det var i fare. Et annet drikkehorn kunne forutsi og fortelle om fremtidige hendelser.

Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

bottom of page