top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Dolken fra Toldnes

I bronsealderen sto havet ca. 15 meter høyere. Derfor var Toldnes på Steinkjer ei øy godt synlig med Drakihaugen som toppunkt. Mennesker fra Beitstadfjord-området kom dit med båt for å gravlegge sine døde. Dette medfører at Toldnes har en av de største konsentrasjonene av bronsealdergraver i Norge med sine 21 røyser og 47/48 begravelser. Gravrøysene er lagt slik at de skulle være synlige fra sjøen.

Det finnes også graver fra jernalderen, samt over 60 rydningsrøyser som kan stamme fra middelalderen på Toldnes.


Området ble undersøkt i perioden 1879 til 1906, og ti av røysene inneholdt til sammen 25 gjenstander av bronse, deriblant den vakre bronsedolken. Ved dolken ble det også funnet en holkøks(celt), samt utbrente beinrester. I dag ligger tre bronsedolker fra gravene inne hos museet i Trondheim.

Toldnes står på Norsk kulturråds liste over fornminner som, ut fra et nasjonalt synspunkt, er spesielt verdifulle.

Foto: Per E. Fredriksen/NTNU Vitenskapsmuseet.

bottom of page