top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Bygdeborgen på Aurhammeren

Auran ligger vakkert til ned mot fjæra på Skatvalshalvøya i Stjørdal, med vakkert skue utover Trondheimsfjorden. Plassen er rik på gamle kulturminner. Auran har to helleristningsfelt fra bronsealderen, flere gravhauger/røyser og to bautasteiner. I tillegg har de den lett tilgjengelig og tydelige bygdeborgen Aurhammeren.


Bygdeborger er oppbygde borganlegg fra forhistorisk tid. De har til felles at de ligger på utilgjengelige steder som høyder, knauser eller berg hvor kun en side var tilgjengelig. På sider hvor det var lettest å komme opp, ble det bygget murer.

Bygdeborgen på Aurhammerens synlige murrester ligger oppe på haugen i sørøst. De andre kantene av borgen er å regne som stup. En ganske stor del av muren skal ligge gjemt under mosen. Det er vanskelig å se at muren har vært nettopp en mur, men man kan tydelig se at det en gang har vært noe der. Aurhammeren har et fantastisk utsyn vestover mot Trondheimsfjorden.


I Trøndelag er det i overkant av 30 bygdeborger. Det er knyttet stor usikkerhet til borgenes funksjon, men både tanken om forsvarsanlegg og eventuelle tilfluktssteder er aktuelle. En annen teori er at det er militære anlegg brukt som utkikksposter med vardebrenning. Enkelte hevder at borgene er forsvarsanlegg til bruk i urolige tider. Andre hevder at de må ha vært tilfluktssteder for store gårdsbruk. En tolking er at de er militære anlegg, og at de ble brukt som utkikksposter der varder ble brent, mens en annen teori er at bygdeborgene ble brukt til religiøse markeringer.


I Norge finner vi dem fra helt sør i Norge og opp til Harstad i nord. Totalt er det registrert i underkant av 400 slike anlegg i Norge, hvorav majoriteten kan dateres til yngre jernalder.

Foto: Per Magne Rø

bottom of page