top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Brynje fra Stjørdalsdalføret

Definisjonen på brynje vil være noe slik som den delen av en rustning som skal beskytte overkroppen. Man kan dele brynjer inn i to ulike typer: Ringbrynjen, lik den som muligens er funnet på Stjørdal, og spangebrynjen som er en platerustning av jernplater.

I tillegg til å beskytte overkroppen, hadde noen brynjer en forlengelse over lår og knær. Dette kalles en brynjehose.

Brynjefunnet fra ukjent sted i Stjørdalsføret, er et stykke av en ringbrynje. Det er 20 tommer (ca. 50 cm) langt, og med variabel bredde på 11- til 20 tommer. Ved det ene hjørnet er et trekantet jernstykke fastklinket med jernnagler med store flate hoder på baksiden.


I opprinnelig magasintekst fra Oldsakssamlingen kan man lese: «(..) af fine nittede jernringe.»

Foto: Ole Bjørn Pedersen, NTNU Vitenskapsmuseet Museumsnummer: T30

bottom of page