• Metalldetektorbrødrene

Brynje fra Stjørdalsdalføret

Definisjonen på brynje vil være noe slik som den delen av en rustning som skal beskytte overkroppen. Man kan dele brynjer inn i to ulike typer: Ringbrynjen, lik den som muligens er funnet på Stjørdal, og spangebrynjen som er en platerustning av jernplater.

I tillegg til å beskytte overkroppen, hadde noen brynjer en forlengelse over lår og knær. Dette kalles en brynjehose.

Brynjefunnet fra ukjent sted i Stjørdalsføret, er et stykke av en ringbrynje. Det er 20 tommer (ca. 50 cm) langt, og med variabel bredde på 11- til 20 tommer. Ved det ene hjørnet er et trekantet jernstykke fastklinket med jernnagler med store flate hoder på baksiden.


I opprinnelig magasintekst fra Oldsakssamlingen kan man lese: «(..) af fine nittede jernringe.»

Foto: Ole Bjørn Pedersen, NTNU Vitenskapsmuseet Museumsnummer: T30

Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt