top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Bisselbeslag fra Bjertem, Hegra

Tidlig i våres fikk vi tilsendt et avisklipp fra avisen «Stjørdalingen», datert 28.juni 1934. Klippet tar for seg et praktfullt bisselbeslag i vendelstil, som skal være funnet i nærheten av gården Bjertem i Hegra. Videre fortelles det at gjenstanden, sammen med andre gjenstander fra samme funn, skal være solgt til Statens Historiska Museum i Stockholm i 1885. Siden vi fikk tipset har vi forsøkt å lokalisere bisselbeslaget, og det har gitt resultater.


Bisselbeslaget var i samlingene til Statens Historiska Museum i 120 år, før det ble overlevert til Kulturhistorisk museum i Oslo. Dette skjedde i forbindelse med hundreårsmarkeringen av unionsoppløsningen i 2005. Eneste bildedokumentasjon stammer likevel fra 1920-tallet, og vi tok derfor kontakt med Kulturhistorisk museum for å få tatt nye bilder av beslaget. På fredag fikk vi endelig tilsendt de første bildene tatt av gjenstanden på 100 år, og det må sies; den fortjener virkelig nye bilder!

Foto: Ellen C. Holte, Kulturhistorisk museum, UiO

Bisselbeslaget fra Bjertem er i forgylt kobberlegering, selv om mye av forgyllingen har forsvunnet med årene. Dekoren består av tre dyrehoder. To av disse er komponert slik at de til sammen danner et stort dyrehode. Et fragment er avbrukket og noe av beslaget mangler i hodeenden. Slik det fremstår i dag, er det cirka 6,5 centimeter langt. Er det ikke vakkert?

Tusen takk for tipset! Vi tar gjerne på oss flere slike oppdrag i fremtiden. Takk også til Kulturhistorisk museum for deres hjelp med å få avfotografert bisselbeslaget. Videre følger teksten fra Stjørdalingen om gjenstanden. _________________________________________________ OLDFUNN FRA HEGRA - gjenfunnet i Stockholm Konservator Gjessing ved Universitetets Oldsakssamling har fra en kollega ved Statens Historiska Museum, Stockholm, fått oplysninger om et interessant gravfunn fra Hegra som er i museets besiddelse. Funnet som antagelig stammer fra omkring år 700, «Meraningertiden», består av 4 deler av 2 skålformede spenner av bronse samt et praktfullt bisselbeslag i Vendelstil. Ved elskverdig imøtekommenhet av hr. konservator Petersen har Stjørdalingen fått overlatt et billede av bisselbeslaget som vi ovenfor gjengir. Gjenstandene blev i 1885 kjøpt fra Berit Bjertem, Hegra, ved museets opkjøper Torjus Leifson, og er således antagelig funnet på Bjertem. Nærmere olysninger om funnstedet har det dog ikke lyktes å fremskaffe.

bottom of page