• Metalldetektorbrødrene

Beslaget fra Fulset

Ved Fulset i Hegra ble det tidlig på 1900-tallet funnet flere gjenstander under fjerning av hauger på dyrkamark. I tillegg til to ovale skålspenner dukket det opp et beslag fra yngre jernalder (vikingtid). Beslaget er rundt 7 cm i diameter og består av fire hull som danner et større kors. I hvert hull dannes det igjen fire små kors, selv om to av dem kun vises delvis på grunn av fragmentering. Funnene fra Fulset ble levert museet av bokhandler Gram, og befinner seg i dag på Vitenskapsmuseet i Trondheim.


Vitner beslaget om den tidlige kristningen av området, eller er det plyndringsgods?

Foto: Ole Bjørn Pedersen/NTNU Vitenskapsmuseet

Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt