top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Beslaget fra Fulset

Ved Fulset i Hegra ble det tidlig på 1900-tallet funnet flere gjenstander under fjerning av hauger på dyrkamark. I tillegg til to ovale skålspenner dukket det opp et beslag fra yngre jernalder (vikingtid). Beslaget er rundt 7 cm i diameter og består av fire hull som danner et større kors. I hvert hull dannes det igjen fire små kors, selv om to av dem kun vises delvis på grunn av fragmentering. Funnene fra Fulset ble levert museet av bokhandler Gram, og befinner seg i dag på Vitenskapsmuseet i Trondheim.


Vitner beslaget om den tidlige kristningen av området, eller er det plyndringsgods?

Foto: Ole Bjørn Pedersen/NTNU Vitenskapsmuseet

bottom of page