• Metalldetektorbrødrene

Belteplater av forgylt sølv fra Kvenset, Surnadal

Vi har beveget oss litt sørvestover til Kvenset i Surnadal, hvor 17 kvadratiske smykkeplater på omtrent 1,5 cm2 ble funnet. Platene er datert til middelalderen og er i forgylt sølv med pressede ornamenter, antagelig for å sy på et belte. Ni av platene har en heraldisk lilje på seg, fem andre har en bladrosett, men i to forskjellige mønstre. De tre siste av platene har en kuppel omgitt av blader i senter.


Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt