top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Beltebeslag fra Re

Dette beslaget, tolket som et beltebeslag fra vikingtid, er funnet på gården Re på Stjørdal. Det ble levert inn til museet sammen med en rekke andre andre funn fra samme periode.


Beslaget er 4,3 cm langt og av sølv. Som flere andre funn vi har presentert, har også dette ornamentikk i keltisk stil, i tillegg til noen flotte fuglefigurer. Det er spor etter fire naglehull.


Funnsammenhengen er ukjent. I de gamle notatene om beslaget, står følgende: "Der mangler oplysning om maaden, hvorpaa disse sager ere fundne, saa at det heller ikke vides, om de høre til samme fund, hvad dog er sandsynligt. Efter sigende skal der endu paa gaarden ligge nogle vaaben af jern, om hvis indsendelse der er stillet anmodning til eieren."

Foto: Ole Bjørn Pedersen/NTNU Vitenskapsmuseet

bottom of page