• Metalldetektorbrødrene

Beltebeslag fra Re

Dette beslaget, tolket som et beltebeslag fra vikingtid, er funnet på gården Re på Stjørdal. Det ble levert inn til museet sammen med en rekke andre andre funn fra samme periode.


Beslaget er 4,3 cm langt og av sølv. Som flere andre funn vi har presentert, har også dette ornamentikk i keltisk stil, i tillegg til noen flotte fuglefigurer. Det er spor etter fire naglehull.


Funnsammenhengen er ukjent. I de gamle notatene om beslaget, står følgende: "Der mangler oplysning om maaden, hvorpaa disse sager ere fundne, saa at det heller ikke vides, om de høre til samme fund, hvad dog er sandsynligt. Efter sigende skal der endu paa gaarden ligge nogle vaaben af jern, om hvis indsendelse der er stillet anmodning til eieren."

Foto: Ole Bjørn Pedersen/NTNU Vitenskapsmuseet

Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt