top of page
  • Metalldetektorbrødrene

Bautasteinene ved Hegra kirke

Ved inngangen til kirkegården ved Hegra kirke står et kanskje ukjent kulturminne for de fleste, to bautasteiner med runeinskripsjoner. Runene er nesten borte, men ser en nøye etter, kan man finne noen av dem.

Bautaene skal etter det vi forstår ha stått inne på området kirkegården nå ligger. Rundt kirkegården ligger det gravfelt fra jernalder både møt øst og vest. På terrassen over kirka mot øst ble også bronsealderfunnet vi gjorde funnet. Ifølge John Leirfall lå det også gravhauger inne på området før kirka ble bygd. Under kristninga av Norge ble gjerne kirker anlagt på «hellige hedenske» plasser.


Schøning (II:22f) noterte følgende om bautasteinene ved Hegra kirke: “Ved Kirkegaardens søndre Port have staaet 2de Bautasteine, hvoraf den ene nu er nedfalden, 5 Alne høie, over Jorden, 1 Alen breede, og 1/2 Alen tykke”. Begge steinene har innrissede runer. På den til venstre når en går inn porten skal stå de to første tegn i futharken - fu. På innsiden av steinen til høyre er det lest en innrissing “Torstein ristet disse runer” i tillegg til et flyktig oppstreket kors.


Begge bautaene har tidligere stått i tilknytning til et gravfelt, og både korset og innskriften regnes å ha kommet til etter at den kristne gravplass ble anlagt (Olsen 1960:70f).


bottom of page