• Metalldetektorbrødrene

Armring fra Nes, Bjugn

Armringen er av sølv og ble funnet under nydyrking på et sted hvor det er flere eldre nausttomter. Rundt funnet ble det observert store mengder kull og aske, men det er usikkert om armringen stammer fra en branngrav. I nærheten ligger det gravrøyser og en kan derfor anta at den stammer fra en grav.

Den har form som en enkel, rund tein som har ender som er snodd sammen. I ringen, hvis tverrmål er på cirka 7,5 centimeter, henger fire små, rødbrune leirperler.

Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Museumsnummer: T15793

Recent Posts

See All

Leirfall - Arkeologene ankommer

Den lokalhistoriske dugnaden, og bergkunstfunnene den medførte, gjorde at arkeologer fra Oldsaksamlingen i Trondheim igjen fattet interesse for det magiske berget på Leirfall. Allerede på 1920-tallet

Leirfall - Hegrasbyggen avdekker flere felter

En ettermiddag i 1947 var Brynhild Nielsen ute for å hente hjem krøtter som beitet i lia på Leirfall. Arbeidet kunne være krevende, og hun satte seg ned ved bekken for å ta seg en pause. Mens hun satt