top of page

Om oss

Metalldetektorbrødrene er en gruppe på fire gutter; Håkon, Joakim, Jørgen og Preben. Vi bruker metallsøkeren som et virkemiddel for å formidle historie. Gjennom sosiale medier, foredrag og trykksaker prøver vi å nå ut til alle som er (eller kan bli) interessert i historie. 

Siden sommeren 2019 har vi tatt på oss ansvaret for aktiviteten på Hegra museum - Den gamle skole. Den fyller vi med et mangfold av aktiviteter, fra historiske vandringer til foredrag. Vi har et godt samarbeid med blant annet Hegra historielag, og ønsker sterkt å arbeide for et tettere samarbeid mellom historieinteresserte i Stjørdal kommune.

Gutter2.jpg
bottom of page