Husby på Stjørdal -
En historierik elveterrasse

Navnet Husby/Huseby har lenge vært vakt nysgjerrighet blant historikere. I Norden finnes det omtrent 140 gårder som har navnet. På Stjørdal er det to slike gårder; en i sentrum og en i Skjelstadmark. I flere år har vi søkt aktivt i sentrum, og har gjort flere funn som er med å belyser aktiviteten på stedet, spesielt i jernalderen.

Husby Østre er gården vi har lagt størst fokus på. Gården ligger litt inn på Husby-terrassen og har tidligere fungert både som vad og knutepunkt for ferdsel. Funnene vi har gjort viser at det muligens har ligget en handelsplass her, men vi kan ikke konkludere sikkert utelukkende basert på løsfunn. Vi har funnet flere titalls vektlodd, flere fragmenter av skålvekter, sølv og andre verdigjenstander.

Det er liten tvil om at det har vært stormenn som har bosatt seg i området, noe funn av skålspenner, agraffknapper, utenlandske vikingtidsmynter med mer, viser. Øst/vest-vegen og sør/nord-vegen krysser på Husby og det må ha vært stor ferdsel på stedet. Det er også her Stjørdalselva kunne krysses. 

Vil du vite mer om Husby? Bruk kontaktfanen og bestill vårt hefte "Husby i Stjørdal - Belyst av funn og historie" i dag.

Husby_østre.JPG